Zajęcia indywidualne

terapia_indywidualna_lublin   Integracja Sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej proponowana jest jako forma dodatkowej rewalidacji dla dzieci autystycznych, upośledzonych umysłowo, z Zespołem Downa, z MPdz, jak również dla dzieci ……

terapia_indywidualna_lublin   Terapia ręki

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów ……

  Terapia behawioralna

Terapia behawioralna (stosowana analiza zachowania) przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami rozwojowymi. Należy do …..

  Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swym zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych ….

terapia_indywidualna_lublin   Fizjoterapia

Fizjoterapia w naszym Centrum oferowana jest głównie w postaci kinezyterapii. Jest to najważniejszy i podstawowy dział fizjoterapii. Leczenie ruchem (gimnastyka lecznicza)  polega na ……

  Terapia kognitywno – behawioralna

Terapia psychologiczna w nurcie kognitywno-behawioralnym (poznawczo-behawioralna) adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania (ADHD, zachowania opozycyjno-buntownicze) …..

  Programy TEACCH dla dzieci

Programy TEACCH dla dzieci autystycznych. Tworzenie, ewaluowanie programów skoncentrowanych na udzielaniu wsparcia, rozwijaniu potencjału rozwojowego   ….

   Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest oddziaływaniem za pomocą środków wychowawczych i dydaktycznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mającym na celu eliminowanie ……

terapia_indywidualna_lublin   Terapia komunikacji AAC

Dla każdego człowieka, niezależnie od jego poziomu funkcjonowania, możliwość porozumiewania się stanowi podstawowy warunek zaspokojenia potrzeb ……

terapia_indywidualna_lublin   Terapia zaburzeń jedzenia

W ramach pomocy rodzicom i ich pociechom “niejadkom” oferuje naukę dobierania pierwszych prawidłowych posiłków i wsparcie w rozszerzaniu diety ……

  Psycho-dietetyka

Dietoterapia  dzieci z autyzmem jest dopełnieniem leczenia farmakologicznego i terapii zachowawczej. Dziecko cierpiące na autyzm powinno mieć ….

    EEG Biofeedback

to nowoczesna metoda terapeutyczna, która umożliwia zwiększenie skuteczności funkcjonowania naszego mózgu. Jest ona często stosowana w leczeniu o podłożu neurologicznym,  …..

  Garncarstwo

Doświadczanie uczucia przyjemności i ulgi w projektowaniu nawet nieuświadomionych napięć psychicznych, wyrażanie siebie w sposób wyjątkowy, oryginalny…..

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć grupowych