EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda terapeutyczna, która umożliwia zwiększenie skuteczności funkcjonowania naszego mózgu. Jest ona często stosowana w leczeniu o podłożu neurologicznym, psychiatrycznym oraz psychosomatycznym. Terapia polega na nauczanie samokontroli pracy mózgu poprzez modyfikacje fal mózgowych, jest przeprowadzana nieinwazyjnie oraz nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Sprzęt który jest używany podczas terapii to dwa monitory i zestaw komputerowy, który obrazuje i moduluje czynności bioelektryczne mózgu. W EEG Biofeedback wykorzystywane jest sprzężenie zwrotne między czynnościami neurofizjologicznymi mózgu a stanami psychicznymi osoby poddającej się ćwiczeniom. Ćwiczenia mają za zadanie wytrenować prawidłowe częstotliwości fal mózgowych, poprzez treningi dana osoba uczy się wzmacniać pożądane lub osłabiać niepożądane fale mózgowe. Zakres odpowiednich fal mózgowych zależy od wieku, rodzaju wysiłku oraz stanu świadomości.
Czas trwania terapii ustalana jest indywidualnie do potrzeb osoby, w zależności od problemu i tempa przyswajania się do terapii EEG Biofeedback.

Terapie EEG Biofeedback stosuje się u dzieci, młodzieży i osób dorosłych w przypadku:

  ADD;
  ADHD;
  Agresji;
  Autyzmu;
  Bulimii, Anoreksji;
  Apatii;
  choroby Parkinsona;
  Depresji, stanów lękowych;
  Dysleksji, Dyskalkulii, Dysortografii, Dysgrafii;    
–  Epilepsji;
  nadpobudliwości psychoruchowej;
  Nerwicy, Psychozy;
  rehabilitacji po udarach, urazach;
–  rozwojowych zaburzeniach mowy;
–  stresu;
  uzależnienia;
–  zaburzeń odżywiania;
–  zaburzeń uwagi, pamięci, koncentracji; 
–  zaburzeń w zachowaniu, snu, mowy;
  i innych

Współczesne badania nad mózgiem pokazują niezwykłą plastyczność tego narządu – jego zdolność do zmieniania funkcji i mikrostruktury, opartą na doświadczeniu. Biofeedback przedstawia nam wizję człowieka modyfikującego funkcję mózgu tak, by wywierać choć w pewnym stopniu wpływ na kontrolowanie przez mózg zaburzenia emocjonalne i somatyczne. 

Przykładowe cele podczas terapii EEG Biofeedback to:

    podwyższenie samooceny;
    pokonywanie trudności w nauce;
    polepszenie nastroju;
    poprawa pamięci oraz kreatywności;
   poprawa pracy mózgu;
   uczenie się relaksu;
–   wzmocnienie koncentracji, myślenia;
–   wstrzymanie stanów pobudzających, lękowych

 

Ważnym elementem terapii jest sprzęt, ale osią postępu pacjenta jest rozwój umiejętności większej samoregulacji. Samoopanowanie nie jest automatyczne, ale wymaga aktywnego zaangażowania ze strony pacjenta oraz dobrej komunikacji i skuteczności ze strony terapeuty.
Biofeedback i psychofizjologia kliniczna stanowią model dla medycyny umysłu i ciała, ponieważ wywodzą się z obecnego od trzech dekad całościowego podejścia do problematyki zdrowia i choroby, popartego w tym czasie naukowymi dowodami i zmierzającego do powiększenia zakresu, w jakim człowiek może kontrolować swoje ciało i umysł.