Zajęcia grupowe

Zajęcia organizowane są w grupach wiekowych:

 

  • od 4 do 6 lat
  • od 7 do 10 lat
  • od 11 do 15 lat

W przypadku zajęć z socjoterapii istnieje możliwość stworzenia dodatkowej grupy wiekowej od 16 do 18 lat.
Grupy składają się od 6 do 12 uczestników, w zależności od rodzaju zajęć. Niewielka liczebność zapewnia indywidualizację i komfort zajęć dla dzieci. Prowadzący to osoby z dużym doświadczeniem w pracy z dzieckiem uzdolnionym oraz o specjalnych potrzebach. Programy zajęć są budowane w oparciu o potrzeby dzieci w danej grupie i mają charakter autorski.
Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu (po 45 minut).

 Więcej informacji znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach naszych Akademii

Centrum prowadzi bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zajęcia indywidualne / terapeutyczne

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów – terapeutów z bogatym doświadczeniem w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Naszą misją jest pomoc każdemu podopiecznemu w osiągnięciu potencjału rozwojowego. Mamy duże doświadczenie w pracy z dzieckiem autystycznym, opóźnionym psychoruchowo, niepełnosprawnym sensorycznie, z ADHD, dysleksją i wieloma innymi zaburzeniami.

Im szybciej zauważysz niepokojące objawy w rozwoju swojego dziecka, tym więcej będziemy w stanie pomóc TWOJEMU DZIECKU.

Dla każdego dziecka tworzymy indywidualne programy terapeutyczne, uwzględniając oczekiwania rodziców i możliwości wynikające ze specyfiki rozwoju. Zajęcia trwają od 30 min. do 45 min w zależności od rodzaju terapii i wieku dziecka.

Istnieją dwie możliwości korzystania z zajęć:

  • dziecko korzysta z zajęć wybranych przez rodzica na podstawie zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Centrum INSIGNIS opracowuje indywidualny program wielospecjalistycznej terapii dla danego dziecka na zlecenie rodzica.