Cennik

Oferta zajęć indywidualnych i grupowych organizowanych przez Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju „INSIGNIS”

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE realizowane są:

    • od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00
  • w soboty w godzinach 8.00-16.00
RODZAJ ZAJĘĆ
 FORMA ZAJĘĆ
 WYMIAR CZASOWY
ODPŁATNOŚĆ
Logopedia
Terapia ogólnorozwojowa
Terapia ręki
Zajęcia pedagogiczne
Fizjoterapia
 Indywidualna  45 minut  115 zł
Pierwsza konsultacja psychologiczna  Indywidualna Spotkanie z Opiekunami
i Dzieckiem. Rozmowa po obserwacji Dziecka
 170 zł
Terapia SI (integracji sensorycznej)  Indywidualna  45 minut  120 zł
TUS  Grupowa  90 minut  115 zł
Diagnoza funkcjonalna PEP-R  Indywidualna 1 – 2 spotkania z dzieckiem; przekazanie wyników badania; zalecenia do pracy z dzieckiem; możliwość omówienia(dodatkowa odpłatność)  400 zł
Diagnoza
Skala Inteligencji Stanford- Binet (SB5)
 Indywidualna 1 – 2 spotkania z dzieckiem; przekazanie wyników badania; zalecenia do pracy z dzieckiem;  możliwość omówienia(dodatkowa odpłatność)  500 zł
 Diagnoza logopedyczna  Indywidualna  90 minut  280 zł
 Diagnoza SI
Integracji Sensorycznej
 Indywidualna  Testy Połud.-Kalifornijskie realizowana podczas 1 – 2 spotkań; przekazanie wyników badania, zaleceń do pracy
z dzieckiem; możliwość omówienia wyników(dodatkowa odpłatność)
 450 zł
Diagnoza nozologiczna  Indywidualna  Minimum 3 spotkania, realizowana przez psychologa, pedagoga, logopedę,
terapeutę SI, lekarza psychiatrę
 1800 zł

Terapia realizowane w domu dziecka podlegają indywidualnej wycenie.

Dla dzieci uczęszczających do Centrum Dzwoneczek diagnozy kontrolne i końcowe są wykonywane bezpłatnie.

ZAJĘCIA GRUPOWE realizowane są:

    • od poniedziałku do piątku od godziny 12.00 do 20.00
  • w soboty od 8.00 do 16.00

Zajęcia grupowe liczą od 3 do max. 8 uczestników w zależności od rodzaju zajęć

Zajęcia grupowe 90 min, raz w tygodniu – 80zł

Szkolenia dla specjalistów i rodziców– oferta szczegółowa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY