REGULAMIN SZKOLEŃ CENTRUM INSIGNIS

Grupy szkoleniowe składają się od 15 do 20 uczestników.

Każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/warsztatów oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia prowadzone są na terenie Centrum INSIGNIS w Lublinie w systemie weekendowym.

Kadra prowadząca to zarówno praktycy z wieloletnim, bogatym doświadczeniem jak i naukowcy specjalizujący się w konkretnej dziedzinie. Dzięki naszym szkoleniom zyskasz nową wiedzę i umiejętności przydatne do pracy z każdym dzieckiem.

Osoby przyjezdne zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie.

W trakcie szkolenia dostępna jest kawa i herbata.

Ogólne warunki udziału w szkoleniach

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod opisem wybranego szkolenia.

Centrum Insignis poinformuje Cię (na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym) o zakwalifikowaniu na szkolenie – pod warunkiem zgłoszenia się na szkolenie minimalnej wymaganej liczby osób (wiadomość rekrutacyjna).

W wiadomości tej (rekrutacyjnej) zostanie wskazana kwota opłaty za szkolenie, czy należy wpłacić zadatek, terminy wpłat i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest dokonanie wpłat w określonych wysokościach i terminach wskazanych przez Organizatora.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników. W tej sytuacji wpłacony zadatek zostanie zwrócony w wysokości, w jakiej został wniesiony.

Przesyłając zgłoszenie na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, wyrażasz bezwarunkową zgodę na powyższe zasady.

OFERTA SZKOLENIOWA

Terminy szkoleń:

20,21,22.08.2021r. i 03,04,05.09.2021r. – Kurs 3-modułowy z terapii behawioralnej