REGULAMIN SZKOLEŃ CENTRUM INSIGNIS

Grupy szkoleniowe składają się od 15 do 20 uczestników.

Każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/warsztatów oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia prowadzone są na terenie Centrum INSIGNIS w Lublinie w systemie weekendowym.

Kadra prowadząca to zarówno praktycy z wieloletnim, bogatym doświadczeniem jak i naukowcy specjalizujący się w konkretnej dziedzinie. Dzięki naszym szkoleniom zyskasz nową wiedzę i umiejętności przydatne do pracy z każdym dzieckiem.

Osoby przyjezdne zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie.

W trakcie szkolenia dostępna jest kawa i herbata.

Ogólne warunki udziału w szkoleniach

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod opisem wybranego szkolenia.

Centrum Insignis poinformuje Cię (na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym) o zakwalifikowaniu na szkolenie – pod warunkiem zgłoszenia się na szkolenie minimalnej wymaganej liczby osób (wiadomość rekrutacyjna).

W wiadomości tej (rekrutacyjnej) zostanie wskazana kwota opłaty za szkolenie, czy należy wpłacić zadatek, terminy wpłat i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest dokonanie wpłat w określonych wysokościach i terminach wskazanych przez Organizatora.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników. W tej sytuacji wpłacony zadatek zostanie zwrócony w wysokości, w jakiej został wniesiony.

Przesyłając zgłoszenie na szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, wyrażasz bezwarunkową zgodę na powyższe zasady.

Sprawdź naszą „Ofertę szkoleniową” i wybierz szkolenie które Cię interesuje. Następnie  wypełnij formularz i czekaj na kontakt ze strony Centrum INSIGNIS. W momencie zebrania się grupy, zostanie wyznaczony termin szkolenia.

OFERTA SZKOLENIOWA

Terminy szkoleń:

23.02.2020 (niedziela)Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole masowej – strategie edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze

29.02.2020 (sobota)Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi w szkole – profilaktyka i terapia

7.03.2020 (sobota)Jak bezpiecznie opanować nagły wybuch agresji u podopiecznego? (techniki samoobrony)

13,14,15.03.2020r. i 27,28,29.03.2020r. – Kurs 3-modułowy z terapii behawioralnej

21.03.2020 (sobota)Intensywna interakcja z dzieckiem autystycznym fundamentem budowania procesu komunikacji

22.03.2020 (niedziela) Problemy wychowawcze to już przeszłość – metody i techniki pracy z dzieckiem przejawiającym trudności wychowawcze

18.04.2020 (sobota) Dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce – strategie rewalidacyjne

25.04.2020 (sobota)Wysokowrażliwe dziecko – identyfikacja cechy i wsparcie.

16-17.05.2020 – VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii