Ośrodek Terapii i Diagnozy Autyzmu oraz Zespołu Aspergera

Ośrodek Terapii i Diagnozy Autyzmu & Zespołu Aspergera został stworzony wyłącznie na potrzeby dzieci i młodzieży z w.w. niepełnosprawnościami jak i dla ich rodziców. Oferujemy zarówno diagnostykę nozologiczną jak i bogatą ofertę terapeutyczną.

W zespole specjalistycznym pracują terapeuci z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z osobą z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń): psychologowie kliniczni, terapeuci SI, terapeuci behawioralni/ TEACCH, logopedzi, specjaliści AAC. Naszą misją jest maksymalizacja możliwości rozwojowych dziecka, którą osiągamy dzięki eklektycznemu podejściu do terapii. Opieramy się na różnych modelach terapeutycznych zweryfikowanych empiryczne pod względem efektywności w rozwoju dziecka z ASD. Dla każdego podopiecznego tworzymy optymalną strategię terapeutyczną z właściwym doborem częstotliwości zajęć i ich rodzajem (proszę zajrzeć na zakładkę „promocyjne pakiety terapeutyczne”).

To co odróżnia nas od innych placówek, to szczególna dbałość o właściwy poziom i natężenie stymulacji rozwojowych dla dziecka, uwzględnianie w programach terapeutycznych potrzeb wynikających z funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym oraz instruktaż dla rodzica. Po każdych zajęciach nasi terapeuci służą radą i wsparciem dla rodziców dziecka. Pomagają również w doborze właściwych pomocy i zabawek dla dziecka służących jego rozwojowi.

Dla rodziców dzieci autystycznych oferujemy bezpłatnie doradztwo w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Udzielamy również porad w zakresie przysługujących rodzicom świadczeń socjalnych.