Diagnoza nozologiczna autyzmu i Zespołu Aspergera

Postawienie wczesnej diagnozy w przypadku dziecka autystycznego jest sprawą niezmiernie ważną, umożliwia bowiem objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem, indywidualnym programem oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych i jest szansą na lepsze funkcjonowanie w przyszłości.

Problemy z prawidłową diagnozą autyzmu są powszechne właściwie na całym świecie. Często zdarza się, iż błędnie przypisuje się autyzm dzieciom głębiej upośledzonym lub też autyzm mylony jest z głuchotą, schizofrenią czy z zaburzeniami językowymi, co niewątpliwie związane jest z brakiem specjalistycznego przygotowania diagnostów w zakresie tego zaburzenia. Konsekwencje takich błędów, a także próby unikania postawienia jednoznacznej diagnozy, mogą zaważyć na dalszym procesie terapeutycznym i edukacyjnym dziecka. Dlatego też, aby uniknąć takich sytuacji warto aby proces diagnozy był przeprowadzany przez specjalistów kilku dziedzin.

W naszym Ośrodku diagnozą autyzmu zajmują się najlepsi specjaliści: lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni, pedagodzy specjalni, logopedzi i terapeuci SI – mający duże doświadczenie w rozpoznawaniu tej niepełnosprawności.

KOSZT DIAGNOZY – 1800 ZŁ

Zespoły diagnostyczne:

 • Pierwszy zespół:
  • dr nauk med. Bożena Śpila – psychiatra
  • dr Marta Pawelec – psycholog
  • mgr Agnieszka Bobel – pedagog specjalny
  • mgr Magdalena Sękowska –  fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej
 • mgr Ilona Witkowska – logopeda
 • Drugi zespół:
  • dr nauk med. Bożena Śpila – psychiatra
  • mgr Adrianna Sak – psycholog
  • mgr Agnieszka Bobel – pedagog specjalny
  • mgr Katarzyna Szewczak –  fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej
 • mgr Alina Kijańczuk – logopeda
 • Trzeci zespół:
  • dr nauk med. Bożena Śpila – psychiatra
  • dr Marta Pawelec – psycholog
  • mgr Agnieszka Bobel – pedagog specjalny
  • mgr Magdalena Sękowska –  fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej
 • mgr Elżbieta Wyrzykowska – logopeda

Opieramy się na modelu diagnozy różnicującej, która w połączeniu z dłuższą i systematyczną obserwacją dziecka zwiększa prawdopodobieństwo postawienia prawidłowej diagnozy.

Proces diagnozy zawiera trzy podstawowe etapy:

 1.  pierwszy kontakt;
 2.   wstępną konsultację i ocenę dziecka;
 3. zalecenia terapii i sposób postępowania;

Dlaczego warto przyjść do nas na diagnozę dziecka?

  1. Spójny system diagnozy nozologicznej obejmuje działania wielu specjalistów z różnych dziedzin – w skład zespołu diagnostycznego wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, logopeda, terapeuta SI, pedagog specjalny.
  1. Każdy ze specjalistów poświęca dziecku jak i rodzicowi optymalny czas pozwalający na dogłębne rozpoznanie ewentualnej niepełnosprawności, stąd też proces diagnozy obejmuje kilka spotkań w naszym Centrum. Proszę pamiętać, iż wiele placówek oferuje diagnozy autyzmu poświęcając dziecku godzinę a nawet mniej – co w oczywisty sposób podważa jej wiarygodność i może mieć negatywny wpływ na dalsze życie dziecka.
 1. Uzyskana od nas diagnoza pozwala od razu wyznaczać kierunki działań terapeutycznych wobec dziecka. Dokumentacja zawiera oprócz rozpoznania nozologicznego: diagnozę funkcjonalną (funkcjonowanie psychospołeczne dziecka), diagnozę SI, diagnozę logopedyczną oraz specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne. Stąd też nie jest koniecznie uzyskiwanie kolejnych płatnych diagnoz obciążających finansowo rodziców.
 2. Dodatkowo, wszyscy Rodzice którzy skorzystali z usług diagnozy autyzmu swojego dziecka w naszym Ośrodku, otrzymują:
 • dwie godziny terapii gratis w pierwszym miesiącu (przy wykupieniu terapii miesięcznej – co najmniej 8 godzinnej)