Oferta terapeutyczna

Podstawową zasadą działalności Ośrodka Diagnozy i Terapii Autyzmu & Zespołu Aspergera jest właściwy i optymalny dla podopiecznego dobór terapii jak i jej częstotliwości. Oferujemy bogatą ofertę terapeutyczną, w której znajdziecie Państwo m.in.:

 • treningi samodzielności
 • treningi teorii umysłu
 • programy rozwijające mowę i komunikację
 • programy skoncentrowane na rozwijaniu sfery poznawczej
 • programy modyfikacji zachowań trudnych
 • programy rozwijające sferę społeczną
 • programy usprawniające integrację sensoryczną i rozwój ruchowy

Powyższe cele terapeutyczne realizowane są w następujących formach zajęć:

Terapie indywidualne: (szerzej na stronie  „zajęcia indywidualne”) Zajęcia indywidualne (odpłatne) trwają w zależności od możliwości dziecka od 30 do 45 minut.

 • terapia behawioralna oparta na modelu BPS (oparta na pozytywnym wspieraniu zachowań)
 • terapia kognitywno-behawioralna dla dzieci z Zespołem Aspergera
 • programy TEACCH dla dzieci z autyzmem
 • terapia SI
 • fizjoterapia
 • terapia ręki
 • terapia logopedyczna
 • terapia komunikacji z zastosowaniem AAC (alternatywnych i wspomagających metod komunikacji)
 • terapia zaburzeń jedzenia
 • terapia gliną
 • trening pewności siebie

Terapia grupowe: (szerzej na stroniej „zajęcia grupowe”) Zajęcia grupowe (odpłatne) trwają 90 minut i są realizowane raz w tygodniu.

 • terapia psychomotoryczna
 • treningi Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych (oddzielne dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera)
 • sensoryczna plastyka – Kraina Zmysłów
 • zajęcia muzyczno-ruchowe (Akademia Taneczne Mozaiki)
 • zajęcia sportowe (Akademia Młodego Wojownika)
 • dogoterapia
 • terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
 • terapia gliną

Analizując funkcjonowanie psychospołeczne dziecka, bariery rozwojowe, potrzeby środowiska rodzinnego i szkolnego/przedszkolnego, dobierzemy dla każdego dziecka właściwą strategię terapeutyczną i stworzymy dla niego program terapii. W naszym Ośrodku opieramy się na modelu eklektycznym, co oznacza iż wykorzystujemy w swojej pracy wiele metod, które z punktu widzenia rozwoju dziecka będą dla niego najbardziej korzystne.