Rozpad związku - wsparcie

dr Małgorzata Artymiak,

psycholog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w  pracy indywidualnej z dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami w zakresie trudności w relacjach, kryzysów i rozwodu.  Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uwarunkowań dojrzałego funkcjonowania, autodeterminacji, motywacji wewnętrznej i komunikacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Współpracuje z  mediatorami w zakresie wsparcia małżonków w rozwodzie.

 

Oferta

Pomoc psychologiczna osobom dorosłym w trudnościach w relacjach,  także w sytuacji rozpadu związku i rozwodu

Z pojawiającymi się trudnościami w związku zazwyczaj staramy się radzić sobie sami. Często jednak okazuje się to nieskuteczne lub efekt nas nie satysfakcjonuje. Warto wówczas zasięgnąć pomocy specjalisty. Konsekwencje przedłużających się kryzysów, konfliktów w związkach mogą rzutować na nasze dalsze życie. Sytuacją, która szczególnie wymaga wsparcia jest rozwód. Konsekwencje rozwodu mogą dotykać nas całe życie. Mimo, że rozwodzą się małżonkowie, negatywnymi skutkami rozwodu dotknięte są także dzieci, zarówno bezpośrednio w sytuacji rozwodu, jak i w ich przyszłym życiu. Warto skorzystać z pomocy, by zminimalizować ryzyko negatywnych następstw kryzysów i rozwodu.

 

Wsparcie w zakresie:

  • podejmowania decyzji o utrzymaniu lub zakończeniu małżeństwa
  • rozpoczęcia terapii lub procedury rozwodowej
  • radzenia sobie z przebiegiem rozwodu i jego bezpośrednimi konsekwencjami (sprawa sądowa, zmiany w organizacji życia rodziny)
  • radzenia sobie  z towarzyszącymi rozwodowi emocjami: strata, rozpacz, poczucie krzywdy, chęć odwetu, zemsta
  • zmiany relacji dzieci z rodzicami w trakcie i po rozwodzie
  • trudności natury emocjonalnej doświadczanych przez dzieci i zmiany w zachowaniu (trudności wychowawcze)
  • układania życia po rozwodzie – reorganizacja życia, redefiniowanie celów, żałoba po stracie