dr Marta Pawelec

Psycholog oraz nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, w poradnictwie oraz psychoedukacji dla rodziców i nauczycieli, w poradnictwie i terapii rodzin oraz w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli. Jest współautorką programów profilaktycznych, adaptacyjno-integracyjnych, wychowawczych. Podejmuje badania naukowe w tematyce: czynników rozwojowych i wychowawczych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, manipulacji i szantażu emocjonalnego.

 

Wsparcie rodziny w sytuacji trudności wychowawczych

Ze zjawiskiem trudności wychowawczych rodzice spotykają się często. Jest to zjawisko obecne w wychowaniu od zawsze. Najczęściej rodzice sami szukają rozwiązań trudnych sytuacji wychowawczych i robią to z dobrym skutkiem. Zdarza się jednak, że pomimo najlepszych chęci i dużego wysiłku, nie udaje się znaleźć sposobu na poprawę funkcjonowania dziecka i całej rodziny.

 

Bardzo często trudności występują w zakresie:
• adaptacji do przedszkola lub szkoły
• wdrażania dzieci do podejmowania i realizowania zadań (np. odrabianie prac domowych)
• wykonywania poleceń
• kształtowania relacji w grupie rówieśniczej
• postawy wobec dorosłych
• zachowań buntowniczych
• przestrzegania zasad
• i w wielu innych.

Jeśli próbowałeś różnych sposobów na poradzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka, pytałeś znajomych, szukałeś w książkach, ale… nic lub niewiele się zmieniło… Jeśli boisz się, że zbyt długo to trwa, że nie powstrzymasz już złości albo bezsilności, jeśli z niepokojem myślisz o tym, co będzie w przyszłości, to być może dla Ciebie jest ta oferta.
 

Pomoc psychologiczna dla rodziców:
• indywidualne konsultacje dotyczące trudności wychowawczych występujących w rodzinie
• wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci sprawiających trudności – analiza trudności, monitorowanie procesu zmiany, dostosowywanie metod do zmian w rodzinie
• grupa psychoedukacyjna dla rodziców – modele dyscyplinowania i techniki wychowawcze
 

Pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
• diagnoza trudności i opracowanie indywidualnego modelu wsparcia
• indywidualne zajęcia dla dzieci – praca nad trudnymi zachowaniami
• zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne