Zajęcia grupowe

  Akademia – Taneczne Mozaiki

Głównym celem muzykoterapii jest niwelowanie, wspieranie wszechstronnego, wielorakiego rozwoju dzieci w sferze intelektualnej, motorycznej, emocjonalnej i społecznej.

terapia_grupowa_lublin  Akademia Młodego Wojownika

Akademia Młodego Wojownika to zajęcia, które z zależności od składu grupy mogą stanowić zajęcia ogólnorozwojowe (dzieci zdrowe), podnoszące sprawność fizyczną ….

  Terapia Snoezelen

Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym dziecko odczuwa komfort i uczy się poznawania siebie i otaczającego go świata. Uczy się zabawy ….

terapia_grupowa_lublin  Trening Pewności Siebie

Trening Pewności Siebie to warsztaty, które uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami,  rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie ….

  Garncarstwo

Glina pracuje dla Ciebie nie przeciwko Tobie. Jako materiał terapeutyczny jest więc bardzo silnym medium korespondującym z wewnętrznym życiem dziecka ….

terapia_grupowa_lublin  Sensoryczna plastyka

Plastyka w połączeniu z działaniami sensorycznymi to idealna oferta na właściwą stymulacją rozwoju dziecka. Plastyka w wychowaniu dziecka spełnia  ….

  Dogoterapia

W trakcie zajęć, ze względu na obecność psa, dzieci uczą się spokojnego zachowania, oczekiwania na swoją kolej, opanowania emocji. …

  Terapia psychomotoryczna

Terapia psychomotoryczna adresowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W naszym Centrum tworzymy grupy …

  Zajęcia Socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży nie radzącej sobie z własnymi emocjami, mającej problemy z kontrolą zachowania, zamkniętej w sobie ...

  Trening Umiejętności Społeczno – komunikacyjnych

Zajęcia adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Założenia zajęć dla grupy dzieci w wieku ...

  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć indywidualnych