Zajęcia dla dzieci Szkół Podstawowych i młodzieży, które doświadczyły przemocy rówieśniczej.pewnosc_siebie
Trening Pewności Siebie to warsztaty, które:

  • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami,
  • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników,
  • pomagają bronić się przed agresją kolegów,
  • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości,
  • pomagają przezwyciężyć smutek i stres  związany z dokuczaniem ze strony innych.

To również warsztaty dla rodziców, które:

  • uczą sposobów pomocy dziecku w sytuacjach bycia prześladowanym,
  • radzą jak interweniować w sprawie przemocy w szkole,
  • dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami,
  • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników.

Czas trwania warsztatów dla dzieci: 10 godzin
Czas trwania warsztatów dla rodziców: 6 godzin

Badania pokazują, że po tego typu zajęciach prawie 50% dzieci przestał być ofiarami przemocy, a te, którym dalej dokuczano potrafiły sobie z tym samodzielnie radzić.
„Trening Pewności Siebie” opracowany został przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych Bliżej Siebie.