Diagnozy realizowane w Centrum Insignis

 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej: Testy Południowo-Kalifornijskie oraz obserwacja kliniczna (diagnozy uznawane w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych). Diagnoza realizowana jest podczas 3 spotkań z terapeutą SI na terenie naszego Centrum.
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej – wyłącznie na użytek rodziców

UWAGA
Diagnozujemy dzieci i młodzież w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera. Więcej informacji w zakładce: OŚRODEK DIAGNOZY I TERAPII AUTYZMU & ZESPOŁU ASPERGERA.

Diagnoza funkcjonalna rozwoju dziecka w oparciu m.in. o takie narzędzia jak:

 • Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera PEP-R i AAPEP
 • Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych osób z autyzmem M. Panasiuk i K. Patyk
 • Obserwacja Kliniczna
 • Inwentarze Gunzburga
 • Skala Zachowań Przystosowawczych K. Nihiry
 • Specjalistyczne narzędzia pozwalające utworzyć aktualny profil rozwojowy dziecka oraz profil sfery najbliższego rozwoju
 • Specjalistyczne narzędzia pozwalające ocenić wrażliwość edukacyjną dziecka (dzieci niepełnosprawne) jak i gotowość do nauki szkolnej (dzieci zdrowe),
 • inne narzędzia do diagnostyki pedagogicznej w zakresie przystosowania społecznego, szkolnego i wiele innych…
 • VB-MAPP funkcjonalna ocena umiejętności językowych i społecznych

Diagnostyka funkcjonalna realizowana jest podczas 2 – 4 spotkań ze specjalistą w naszym Centrum (w zależności od doboru narzędzi diagnostycznych do potrzeb danego dziecka). Istnieje możliwość skorzystania wyłącznie z opcji diagnostyki funkcjonalnej, wówczas rodzice otrzymują pisemne sprawozdanie oraz wskazówki do dalszego działania względem dziecka.