Dogoterapia

W trakcie zajęć grupowych wykorzystywane i prowadzone są:

  • zabawy i ćwiczenia zmysłowe
  • ćwiczenia wspomagające rozwój orientacji w schemacie własnego ciała
  • ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną
  • ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową i koordynację ruchowo-wzrokową
  • zabawy i ćwiczenia naśladowcze z psem
  • zabawy poznawcze z udziałem psa
  • ćwiczenia rozwijające samodzielność
  • ćwiczenia wspomagające myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwój umiejętności przewidywania
  • ćwiczenia wspomagające rozwój mowy
  • ćwiczenia i zabawy usprawniające koncentrację

dogoterapiaW trakcie zajęć, ze względu na obecność psa, dzieci uczą się spokojnego zachowania, oczekiwania na swoją kolej, opanowania emocji. Uczą się, że liczą się nie tylko ich potrzeby i oczekiwania, ale także potrzeby psa. 

Obecność psa powoduje, że dzieciom łatwiej jest się otworzyć i nawiązać pozytywną relację z innymi dziećmi i terapeutą. Pies nie ocenia, akceptuje bezwarunkowo każde dziecko i jego wysiłek. Obecność psa wprowadza atmosferę zabawy i relaksu, dzieci nie zauważają, że właśnie się uczą a zadania, które proponuje terapeuta to coś więcej niż zabawa i miło spędzony czas.