Trening umiejętności społeczno - komunikacyjnych

Trening umiejętności społecznych realizowany jest w dwóch grupach wiekowych, jeden raz w tygodniu (2x po 45 min):

 • 1 grupa – od 2 do 8 roku życia (podgrupy: dzieci w wieku od 2 do 4 lat; dzieci w wieku od 5 do 8 lat)
 • 2 grupa – od 9 do 18 roku życia (podgrupy: dzieci od 9 do 12 lat; dzieci w wieku od 13 do 18 lat)

Zajęcia adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.

Trening Umiejętności Społecznych prowadzą terapeuci behawioralni. W trakcie zajęć stosowane są metody behawioralne w postaci wzmocnień pozytywnych, stosowane są systemy motywacyjne dobrane indywidualnie do każdego uczestnika. Uczestnicy zapoznawani są z nową umiejętnością poprzez modelowanie lub videomodelowanie. Ze wsparciem terapeutów przechodzą do kolejnych etapów tj. wnioskowania i ćwiczenia danej umiejętności.

Założenia zajęć dla grupy dzieci w wieku od 2 do 8 lat

Autyzm to zaburzenie, w którym nieprawidłowości w zakresie rozwoju społecznego (specyficzne zaburzenia dotyczące relacji społecznych i  komunikacji interpersonalnej) uznaje się za szczególnie charakterystyczny objaw. Dlatego rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze komunikacjaspektrum autyzmu.

W czasie zajęć TUS dzieci nabywają umiejętności społecznych niezwykle przydatnych w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Uczą się m.in.:

 • jak nawiązywać prawidłowy kontakt z rówieśnikami,
 • jak komunikować się w różnych sytuacjach społecznych,
 • jak reagować na zaczepki innych i rozwiązywać konflikty z rówieśnikami,
 • jak radzić sobie z porażką,
 • jak czekać na swoją kolej,
 • jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Uczestnicy będą mieli okazję przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, rozpoznawania treści przeżywanych emocji, wzmocnienia koncentracji uwagi i ćwiczenia tej umiejętności, pohamowania swoich spontanicznych reakcji, przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej.

Załtrening_umiejestnosci_spoleczno_komunikacyjnych_lublinożenia zajęć dla grupy dzieci w wieku od 9 do 18 lat

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu pokazanie i nauczenie różnych sposobów reagowania przez dziecko z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną na różne sytuacje społeczne w tym kryzysowe, sytuacje bezpośredniego zagrożenia jego bezpieczeństwa bądź życia oraz ma działać przeciw wykluczeniu społecznemu tych dzieci w różnych środowiskach.

 

Podczas treningów uczestnicy nauczą się:

 • nawiązywania prawidłowego kontaktu z drugą osobą,
 • prawidłowych reakcji w sytuacjach lekkiego uszkodzenia ciała,
 • jak korzystać z telefonu alarmowego „112”,
 • jak reagować w różnych sytuacjach na zaczepki osób obcych,  
 • oraz jak radzić sobie z zaczepkami i wyśmiewaniem przez rówieśników i osoby zdrowe.

Istotną częścią treningu jest realizacja programu „Jestem szczególny” wprowadzający młodzież w ich zaburzenie ze spektrum autyzmu. Uwzględnia on takie działy jak:

 • znajomość ciała, w szczególności własnego, zarówno wnętrza, jak i wyglądu zewnętrznego,
 • podstawowa wiedza na temat funkcjonowania mózgu (autyzm jest zaburzeniem w pracy mózgu),
 • rozumienie różnic między „wnętrzem” i „powierzchownością”, a także zdobycie świadomości, że ludzie różnią się od siebie zarówno wnętrzem, jak i powierzchownością,
 • rozróżnianie pojęć „choroba”, „zaburzenie”, „niepełnosprawność”

Podczas treningu korzystamy również z behawioralnego programu „Język w sytuacjach społecznych”, który ma na celu rozwijanie umiejętności związanych z używaniem języka w celach podtrzymywania interakcji werbalnej. Młodzież angażowana jest w różnego rodzaju zabawy oparte na prostych skojarzeniach słownych, słowach luźno ze sobą związanych, budowaniu prostych analogii. Te wstępne umiejętności pozwalają im w kolejnych etapach prowadzić rozmowy na wybrane tematy, zbierać informacje na temat innej osoby czy w końcu czerpać prawdziwą radość z zabaw w udawanie. W trakcie zajęć realizowane są również moduły treningu teorii umysłu (rozpoznawanie i identyfikowanie emocji wywołanych przekonania i pragnieniami, proste i złożone przyjmowanie perspektywy innych osób, prawdziwe i fałszywe przekonania). Opanowanie podstaw teorii umysłu wyzwala w młodzieży umiejętność krytycznego myślenia i wzbogaca ich doświadczenia o otaczającym świecie. Ma również pozytywny wpływ na proces komunikowania się. Program TUSK uwzględnia również moduły uczące młodzież codziennych wymagań językowych, gramatyki i składni oraz poszerzające ich ogólną wiedzę.