Sensoryczna plastyka – Kraina zmysłów

Plastyka w połączeniu z działaniami sensorycznymi to idealna oferta na właściwą stymulacją rozwoju dziecka. Plastyka w wychowaniu dziecka spełnia przede wszystkim funkcję stymulującą ogólny rozwój zaś działania sensoryczne wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego przygotowując dziecko do opanowania takich umiejętności jak właściwa percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, węchowa, smakowa, reakcje motoryczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa. A zatem wszystko to co stanowi późniejszą bazę do opanowania technik szkolnych (czytanie, pisanie).

Podczas wspólnej zabawy dzieci będą tworzyć, badać i doświadczać wszystkimi zmysłami. Będą poznać różne faktury, struktury, smaki i zapachy tworząc przy tym niesamowite dziełasensoryczna_plastyka plastyczne.

Nasze zajęcia będą korzystnie wpływać nie tylko na sferę poznaczą dziecka, ale również społeczną i emocjonalną. U dziecka zacznie rodzić się wrażliwość estetyczna, poczucie piękna. Zapewnimy dziecku doświadczanie sukcesu, radości, co korzystnie wpłynie na poczucie własnej wartości. Będzie również sprzyjać przyswajaniu form współżycia tj. samodzielności, wytrwałości, gotowości do współdziałania.

Rysowanie, malowanie, układanie, wycinanie połączone z tak potrzebnymi dzieciom doświadczeniami sensorycznymi, wpłynie kojąco na system nerwowy dziecka. Dzięki temu stanie się otwarte i gotowe na naukę nowych umiejętności.

Grupy tworzone są z uwzględnieniem kryterium wieku i funkcjonowania dziecka. Przyjmujemy dzieci od 2 roku życia.