Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia_Snoezelen_lublinTerapia Integracji Sensorycznej proponowana jest jako forma dodatkowej rewalidacji dla dzieci autystycznych, upośledzonych umysłowo, z Zespołem Downa, z MPdz, jak również dla dzieci z ryzyka dysleksji, ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka czy z ADHD i innymi zaburzeniami, u których zdiagnozowano dodatkowe zaburzenia SI lub dla dzieci z głównymi rozpoznaniami zaburzeń integracji sensorycznej.

Z zajęć mogą również skorzystać dzieci zdrowe, szczególnie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalnie dla nich nasi terapeuci oferują bogate programy stymulujące rozwój. Dzięki naszym zajęciom możliwe jest lepsze przygotowanie dziecka do edukacji szkolnej.

Procesy integracji sensorycznej mają wpływ na cały rozwój dziecka, a więc nie tylko na rozwój ruchowy ale również poznawczy, Sala_Doswiadczania_swiata_lublinspołeczny i emocjonalny. Uszkodzenia czy zaburzenia systemów bazowych (system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy), utrudniają lub uniemożliwiają dziecku właściwe gromadzenie doświadczeń sensorycznych i łączenie je ze sobą, wskutek czego tworzony jest zniekształcony obraz otaczającej ich rzeczywistości. Mają również negatywny wpływ na działania pozostałych kanałów sensorycznych takich jak wzrok, słuch, smak, powonienie. Dzięki terapii SI możliwa jest poprawa i wzmocnienie procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności, dzięki czemu pojawiają się one w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Każde dziecko zanim zostanie zakwalifikowane na zajęcia musi przejść przez etap diagnozy lub przyjść do naszego Centrum z gotową diagnozą od innego terapeuty SI.