Fizjoterapia

fizjoterapiaFizjoterapia w naszym Centrum oferowana jest głównie w postaci kinezyterapii. Jest to najważniejszy i podstawowy dział fizjoterapii. Leczenie ruchem (gimnastyka lecznicza)  polega na ćwiczeniach z dzieckiem na podstawowym sprzęcie rehabilitacyjnym zaś jej efektem jest usunięcie lub zminimalizowanie skutków niesprawności fizycznej.

W ramach kinezyterapii miejscowej fizjoterapeuta podejmuje rehabilitację narządu bezpośrednio zmienionego chorobowo. Z kolei w ramach kinezyterapii ogólnej wykonywane są z dzieckiem ćwiczenia na nieobjętych chorobą częściach ciała.

W ramach fizjoterapii nasi mali podopieczni mogą również skorzystać z wielu masaży leczniczych m.in. masaż głęboki.
Kinezyterapia przeznaczona jest na dzieci niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, upośledzeniem umysłowym oraz z różnymi zespołami genetycznymi.