VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii

Cel szkolenia: Kształtowanie umiejętności w posługiwaniu się narzędziem VB-MAPP do oceny umiejętności społecznych
i komunikacyjnych dzieci  z autyzmem i tworzenia programów terapeutycznych.

Treści: MODUŁ 1

1.     Tradycyjne podejście do nabywania języka
2.     Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
3.     Funkcjonalna analiza języka Skinnera
4.     Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
5.     Mandy, takty
6.     Umiejętności echowe
7.     Umiejętności intrawerbalne
8.     Wieloelementowa kontrola bodźcowa
9.     Rola słuchacza
10.     VB-MAPP – rys historyczny
11.     Struktura narzędzia
12.     Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
13.     Zestawy pomocy

MODUŁ 2

1.     Dokonywanie oceny
2.     Wypełnianie wykresów
3.     Ocena barier
4.     Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
5.     Ocena gotowości do zmiany
6.     Podsumowanie

Szkolenie przeznaczone dla:

logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, certyfikowanych terapeutów behawioralnych oraz terapeutów w trakcie certyfikacji i innych profesjonalistów pracujących w placówkach specjalnych dla osób autystycznych i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadających przynajmniej podstawowy zakres wiedzy na temat stosowanej analizy zachowania.

CZAS TRWANIA:   12 godzin – dwa dni

CENA:                     od  550 zł/os

TERMIN:             szkolenie jest realizowane cyklicznie klika razy w roku


Pełna oferta szkoleniowa