Terapia ręki I i II stopnia. Diagnoza. Terapia. Warsztat

 

Wiedza przydatna w terapii dzieci i osób dorosłych oparta na neurorehabilitacji.
Chcesz umieć zbadać co jest przyczyną trudności, nad jakim aspektem pracować tak by Twoja terapia nie była dziełem przypadku, co zrobić m.in. z przykurczoną ręką spastyczną, jak ją przygotować do pracy, jak osiągnąć cele przez zabawę? Zapraszam ten kurs jest dla Ciebie.
czas – 20 godzin wykładowych (2 dni, 9.00-16.30)
Cena: 800zł
miejsce – Lublin
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo (nr certyfikatu, data, nazwisko, miejsce, ilość godzin, kierownik naukowy, organizator)
Prowadzący – dr Emilia Mikołajewska, specjalista fizjoterapii,
Terapeuta Metody NDT-Bobath, praktyk i naukowiec, adiunkt w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, autorka ok. 400 artykułów, 16 książek w tym
– “Terapia Ręki. Diagnoza, warsztat”
– “Terapia Ręki – warsztat. Analiza biomechaniczna zabaw”
– “Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym”

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Elementy anatomii kończyny górnej.
2. Rozwój sprawności kończyny górnej.
3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.
4. Rola odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.
5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.
6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.
7. Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:
– napięcie mięśniowe,
– siła mięśniowa,
– zakresy ruchu,
– czucie powierzchniowe,
– czucie głębokie.
8. Wprowadzenie do grafomotoryki:
– rozwój chwytu pisarskiego,
– optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.
9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.
10. Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki.
11. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.
12. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
– elementy terapii lustrzanej w terapii ręki
– nauka otwierania ręki spastycznej,
– nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,
– nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
– nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
– nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,
– nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,
– nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,
– nauka mobilizacj/masaż struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,
– nauka mobilizacji/masaż struktur przedramienia z podwyższonym napięciem mięśni
– nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem mięśniowym,
– nauka diagnozy ruchomości łopatki,
– nauka mobilizacji/ masażu mięśni łopatki (dla fizjoterapeutów),
– praktyczna analiza zabawek
– zabawy trenujące sprawność manualną ręki indywidualne i grupowe

DLA ZAINTERESOWANYCH JEST MOZLIWOŚĆ POSZERZENIA WIEDZY
na kursach:
– Terapia Ręki III stopnia. Grafomotoryka. Diagnoza i terapia.
– Samoobsługa dzieci i dorosłych
– Odruchy pierwotne. Wygaszanie odruchów przetrwałych” Podejście medyczne
– i inne