Terapia behawioralna w teorii i praktyce. 3-modułowy kurs bazowy

Termin:

pierwsze spotkanie 28-30 kwietnia 2023r.

drugie spotkanie 12-14 maja 2023r.

Miejsce: Centrum INSIGNIS ul. Żywnego 10, Lublin

Prowadzący szkolenie to licencjonowane superwizorki behawioralne PLTB:

Beata Blok – superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla  Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Pracuje w tej placówce od początku jej istnienia. Odbyła profesjonalny staż w Princeton Child Development Institute w USA z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem. Zajmuje się terapią osób z zaburzonym rozwojem w nurcie zachowań werbalnych. Bierze udział w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych i sympozjach dotyczących wsparcia osób ze spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Małgorzata Marszałek absolwentka pedagogiki specjalnej (Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu Gdańskiego (w 1989 roku) oraz studiów podyplomowych ukończonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku: „Stosowana analiza zachowania. Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” (w 2017 r.). Certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny (certyfikat nr 10/S/2011).

Zofia Brzeska – jest licencjonowanym superwizorem terapii behawioralnej PLTB. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku od początku jego istnienia. W 2011 współzałożycielka Poradni Rubikon. Ukończyła studia podyplomowe na SWPS dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania. Jest współautorką serii pomocy do nauki umiejętności społecznych „Uczę się rozumieć innych”. Bierze udział   konferencjach i sympozjach naukowych dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Odbyła profesjonalny staż w szkole dla dzieci z autyzmem Snowflake, która wykorzystuje  metodę zachowań werbalnych. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Koszt: 1400 zł –  przy zapisywaniu na szkolenie prosimy o wpłacenie 500 zł bezzwrotnej zaliczki, jeżeli szkolenie nie odbędzie się z przyczyn organizatora, zaliczka zostanie zwrócona

Nr konta SBP w Piaskach 31 8689 0007 7001 0255 2000 0010 – prosimy o podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska oraz nazwy szkolenia np. Anna Nowak ABA

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie dedykujemy nauczycielom, terapeutom, logopedom, psychologom oraz rodzicom dzieci z problemami w rozwoju. Podczas szkolenia przekażemy skuteczne, praktyczne wskazówki dotyczące efektywnych oddziaływań.

Program szkolenia:

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka i krótka historia behawioryzmu.
 • Podstawowe terminy, cele i zasady SAZ.
 • Prawa uczenia się.
 • Warunkowanie klasyczne.
 • Warunkowanie sprawcze

II moduł: Teoria uczenia w praktyce

 • Budowanie motywacji.
 • Metody i techniki uczenia.
 • Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
 • w tym komunikacji w oparciu o zachowania werbalne wg Skinnera (VB).
 • Dokumentowanie procesu uczenia.

III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

 • Funkcjonalna analiza zachowania.
 • Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
 • Aspekty etyczne terapii.