Kurs 3-modułowy z terapii behawioralnej

Osobą prowadząca szkolenie będzie Pani dr Monika Zielińska
Pani Zielińska jest jedną z wielu czołowych nazwisk z dziedziny terapii behawioralnej. Jest nie tylko teoretykiem, ale jest również niesamowitym praktykiem. Psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Gdańskim, kierowniki studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (SWPS Sopot), dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDIT), jedynego w Polsce ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak zaburzenia jedzenia, mutyzm selektywny, lęk społeczny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze opartą na zasadach analizy zachowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich redukcji. Autorka książki „Jak reagować na agresję uczniów?”; współautorka książek oraz artykułów publikowanych na łamach między innymi Psychologii Rozwojowej oraz Psychologii w Szkole. Bedzie to nasze piąte szkolenie z tego zagadnienia.

 

Cel szkolenia:

Uzyskanie podstawowych informacji z zakresu stosowanej analizy zachowania oraz możliwości jej wykorzystania w praktyce terapeutycznej.

Treści:

MODUŁ 1 – TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

1.     Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
2.    Prawa uczenia się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze
3.    Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
4.    Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące
5.    Pomiar zachowań

MODUŁ 2 – TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

1.     Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
2.    Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
3.    Motywowanie do nauki i pracy
4.    Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
5.    Uczenie nowych umiejętności
6.    Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
7.    Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
8.    Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

Moduł 3 – PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

1.     Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna
2.    Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne, strategie
3.    Tworzenie planu modyfikacji zachowań i dokumentowanie jego realizacji
4.    Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

Szkolenie przeznaczone dla:
osób, które zamierzają uzyskać kwalifikacje terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane stosowaną analizą zachowania i terapią behawioralną.

 

CZAS TRWANIA:   48 godzin (podzielone na 2 weekendy)

CENA:                       900 zł/os

TERMIN:             szkolenie realizowane jest cyklicznie, kilka razy w roku