Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych

 

Prowadzący: dr Emilia Mikołajewska,
specjalista fizjoterapii, autorka
ok. 400 artykułów oraz 16 książek z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w tym:
“Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym”
Autorka badań naukowych m.in. na temat neurorehabilitacji dzieci.
Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Wynalazca m.in. w dziedzinie wózków dla niepełnosprawnych, recenzent wniosków grantowych, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych. Ukończone kursy: NDT-Bobath dla dzieci i NDT-Bobath Baby, NDT Bobath dla dorosłych, Cyriax, Kinesiotaping, Terapia Lustrzana, Terapia odruchów, Terapia ortoptyczna, Diagnostyka dziecka wg Prechtla i inne.

Odbiorcy: logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, położne, pedagodzy, pedagodzy specjalni, ortoptyści, rodzice, zainteresowani
Miejsce: Lublin
ilość godzin: 12 h wykładowych (1 dzień)
Cena: 1000zł
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo (nr certyfikatu, data, nazwisko, miejsce, ilość godzin, kierownik naukowy, organizator)

Program kursu:
1. Co to jest odruch.
2. Obraz odruchów pierwotnych:
– odruch chwytny rąk,
– odruch chwytny stóp,
– TOB,
– ATOS,
– STOS,
– odruch Galanta,
– odruch Moro.
3. Okres fizjologicznego występowania odruchów pierwotnych.
4. Diagnostyka odruchów pierwotnych, sposoby testowania
5. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na rozwój ruchowy dzieci:
– do 1. r.ż.,
– dzieci starszych
– z MPD.
6. Sposoby wygaszania odruchów pierwotnych w podejściu medycznym
7. Konsekwencje odruchów przetrwałych – diagnoza i terapia skutków ubocznych.
8. Pokaz akcesoriów wykorzystanych w terapii odruchów pierwotnych przetrwałych

Istnieje możliwość rozszerzenia wiedzy na kursach
1. Odruchy pierwotne TRAKTU USTNO-TWARZOWEGO. Odruchy słabe i przetrwałe
Terapia w podejściu neurorozwojowym
2. PERCEPCJA WZROKOWA. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych
z uwzględnieniem wpływu przetrwałych odruchów pierwotnych. Kurs podstawowy