Terapia rodzinna

Terapia rodzinna oferowana w naszym Centrum polega na objęciu pomocą psychoterapeutyczną jednej, konkretnej rodziny z określonym problemem:
• negatywne relacje pomiędzy domownikami
• trudne sytuacje w rodzinie (śmierć, ciężka choroba, rozwód, niepełnosprawność itp.)
• konflikty
• problemy wychowawcze (wagary, izolacja dziecka od rodziny, ucieczki, wybuchy agresji dziecka itp.)
Rodzina stanowi system oparty na wzajemnym sprzężeniu, dlatego też problemy jednego z domowników wpływają na całą rodzinę ale też i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Stąd też przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi sojusznikami i doradcami stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.
Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, w której trakcie zarówno rodzina, jak i terapeuta wspólnie podejmą decyzję co do celowości rozpoczęcia terapii.
Sesja trwa 1,5 godziny. W naszym Centrum terapia rodzinna jest prowadzona z jednym lub dwoma terapeutami. Terapeuta stara się być również neutralny wobec członków rodziny i nie brać strony żadnego z nich. Terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć i rozwiązać problem, a nie osądza, kto jest winien lub kto ma racje. Sposób prowadzenia sesji jest zależny od preferencji teoretycznych terapeuty.