Grupy wsparcia

Cele grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem oraz z innymi trudnościami komunikacyjnymi

• Wymiana doświadczeń wychowawczych, terapeutycznych
• Stworzenie miejsca sprzyjającego rodzicom w poczuciu akceptacji i zrozumienia
• Wymiana informacji na temat metod i form terapii
• Sposoby radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami, sytuacjami
• Spotkania ze specjalistami, terapeutami
• Organizowanie różnego rodzaju imprez, eventów o charakterze integracyjnym
• Pomoc psychologiczna dla rodziców
• Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi, możliwościami dofinansowań etc
• Inne działania