Akademia Młodego Wojownika

wojownikAkademia Młodego Wojownika to zajęcia, które z zależności od składu grupy mogą stanowić zajęcia ogólnorozwojowe (dzieci zdrowe), podnoszące sprawność fizyczną, poczucie własnej wartości, sprzyjające pozytywnym zmianom w rozwoju emocjonalnym i społecznym lub formę terapii dla dzieci niepełnosprawnych (z Zespołem Aspergera, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami emocjonalnymi).

Dla każdej z grup, w zależności od potrzeb dzieci – tworzone są autorskie scenariusze oparte na autorskiej metodzie opartej na wieloletnim doświadczeniu w sportach i sztukach walki prowadzącego te zajęcia trenera (m.in. Brazylijskie Jiu-Jitsu, Judo, zapasy i Krav Maga oraz naturalna gimnastyka).
Ćwiczenia dobierane są do profilu sprawnościowego, fizycznego, emocjonalnego i psychicznego dziecka. Mają one na celu nie tylko poprawienie kondycji fizycznej dziecka ale też podniesienie jego poczucia bezpieczeństwa. Sprawność fizyczna powinna rozwijać się równolegle z pewnością siebie, świadomością swojej wartości oraz szacunku dla siebie i innych ludzi.
Każdy powinien potrafić obronić się w chwili zagrożenia tak samo jak każdy powinien potrafić przygotować sobie posiłek, skorzystać z toalety czy samodzielnie poruszać się po mieście. Skoro uczymy dzieci tańczyć, śpiewać, zachowywać się odpowiednio w danych sytuacjach – pozwólmy im też przygotować się do sytuacji kryzysowych, które mogą każdego z nas spotkać w życiu niespodziewanie.