WYDARZENIA

Wymagać od dziecka – łatwo czy trudno?

Wymaganie od dzieci zakłada wysiłek. Często wygodniej jest dawać to, o co dzieci poproszą. Odmowa zazwyczaj rodzi konieczność różnych działań – trzeba tłumaczyć swoje stanowisko, pocieszać, znosić nękanie obrażoną miną i niezadowoleniem, zmierzyć się ze złością… Jednak dawanie wszystkiego, o co poproszą dzieci oznacza deformowanie ich i utratę okazji do cennej lekcji życia…