WYDARZENIA

Tłumaczyć dziecku to zbyt mało. Pokaż….

Nie ograniczaj swej pomocy jedynie do słów. Zamiast tylko mówić, co robić, a czego nie, zdecyduj się na małe przedstawienie. Metoda ta odnosi doskonałe skutki w sytuacjach, kiedy dziecko musi się nauczyć stosowniej zachowywać w danych sytuacjach.

Być może pokażesz mu, jak ściskać przyjaciół tak, by nie musieli obawiać się o całość swych kości.

Pokaż też cichszy sposób na zamykanie kabiny prysznicowej lub sztuczkę polegającą na włożeniu pojemnika z sokiem do lodówki bez wywracania wszystkiego na półce.

Wreszcie zademonstruj, jak wziąć głęboki oddech, gdy przychodzi fala złości, i jak w grzeczny sposób poprosić o chwilę uwagi.

Janet Poland