WYDARZENIA

Motywowanie to nie krytykowanie

Motywowanie dzieci nie polega na… krytykowaniu
Krytyka może mieć wiele twarzy.
Może być bezpośrednia – kiedy wytykamy dziecku wszystkie jego niedoskonałości, jakie tylko dostrzegamy, używając jeszcze wyzwisk i przykrych epitetów. Tę najłatwiej dostrzec.
Może mieć formę dwuznacznych komplementów – “Miło widzieć wreszcie jakąś dobrą ocenę, bo to, co dotąd było to jakiś koszmar”.
Może mieć formę nieustannego nacisku, by dziecko bardziej się starało. Niezależnie od tego, jak bardzo już się stara, słyszy, że mogłoby lepiej, częściej itp.
Może mieć… jeszcze wiele twarzy. Żadna z nich nie motywuje.