VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii, zapisy