Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

doswiadczanie_swiataTerapia z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata oparta jest na holenderskiej metodzie stymulacji zmysłowej – Snoezelen. Głównym celem rewalidacyjnym jest doświadczanie świata różnymi zmysłami (wzrokiem, słuchem, dotykiem, smakiem, węchem) przez co dochodzi do wzrostu doświadczeń dziecka, poprawy jego ogólnego funkcjonowania i otwartości poznawczej. Istotnym celem jest również zapewnienie dziecku równowagi działania układu nerwowego. W trakcie zajęć dziecko zatem nie tylko poznaje, doświadcza poczucia sprawstwa, wyboru ale również odpręża się, relaksuje i wycisza. Uczy się również nawiązywania relacji z drugą osobą, co ma pozytywny wpływ na procesy komunikacyjne.
Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym dziecko odczuwa komfort i uczy się poznawania siebie i otaczającego go świata. Uczy się zabawy i dzielenia wspólnej przestrzeni. Przedmioty z Sali Doświadczania Świata pozostawiają swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czas koncentrowania się na nich.
Podczas spotkań w sali terapeutycznej panuje specyficzna atmosfera relaksu, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków i gry świateł.

Terapia adresowana jest tak naprawdę do wszystkich dzieci, a więc i do tych zdrowych dla których zajęcia będą stanowiły atrakcyjną formę doskonalenia procesów rozwojowych ale również do dzieci z:

  • dysfunkcjami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
  • autyzmem i Zespołem Aspergera
  • upośledzeniem umysłowym i zespołem Downa
  •  zaburzeniami mowy
  •  chorobą psychiczną, nerwicą, depresją
  • mózgowym porażeniem dziecięcym

Grupy są tworzone na podstawie diagnozy potrzeb dzieci i na tej podstawie nasi terapeuci opracowują optymalny program terapeutyczny.