Terapia psychomotoryczna

Terapia psychomotoryczna adresowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W naszym Centrum tworzymy grupy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych oraz dzieci o prawidłowym rozwoju poznawczym:

 • ze specyficznymi trudnościami w nauce lub zachowaniu
 • z nadwrażliwością
 • z nadaktywnością, impulsywnością
 • z problemami lękowymi
 • z problemem bierności, płaczliwości
 • z objawami depresji.

Terapia ta mieści się w nurcie terapii integracyjnych. Aktywizowanie dziecka w specjalnie dobranych aktywnościach ruchowych sprzyja rozwojowi i integracji wielu funkcji dzieckoośrodkowego układu nerwowego. Efekty terapii widoczne są w procesach psychologicznych: rozumienie, mowa, pamięć. Dzieje się tak dzięki właściwej konstrukcji i aktywizacji sieci neuronalnych.

Terapia adresowana jest szczególnie do dzieci, które ujawniają zaburzenia (bądź celem jest usprawnienie):

 • w obszarze ruchowym
 • w obszarze koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • w obszarze behawioralnym (zachowanie)
 • w obszarze emocjonalnym
 • w obszarze pamięci i uwagi
 • w obszarze czytania i pisania

Terapia ta obejmuje 30 zajęć prowadzonych przez 2 osoby (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta) w małej grupie dzieci. Terapia psychomotoryczna działa bardzo szerokim zbiorem środków i w wyniku tego polepsza się nie tylko mowa, praksje i somatognazja, ale ogólne funkcjonowanie dziecka jako całości psychofizycznej.