Garncarstwo

terapia_glinaGlina pracuje dla Ciebie nie przeciwko Tobie. Jako materiał terapeutyczny jest więc bardzo silnym medium korespondującym z wewnętrznym życiem dziecka. Jej wyjątkowo plastyczna natura pozwala mu na praktycznie całkowitą kontrolę nad powstającym dziełem. Jest materiałem „posłusznym” poddającym się całkowicie jego woli, ponieważ ewentualne nieudane próby mogą zostać natychmiast skorygowane co pozwala zacząć prace od nowa z tą samą porcją gliny. Po ewentualnej „porażce” nie pozostają nawet ślady, staje się ona wręcz podstawą dla kolejnej udanej próby. Jest to ważny argument przemawiający za stosowaniem terapii gliną u dzieci zwłaszcza w przezwyciężaniu lęków, we wzmacnianiu samooceny i w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.

Zalety terapii gliną to:

  • nieskrępowane, pozawerbalne wyrażanie emocji
  • uwolnienie od nazywania emocji poprzez ich czystą ekspresję
  • doświadczanie uczucia przyjemności i ulgi w projektowaniu nawet nieuświadomionych napięć psychicznych
  • wyrażanie siebie w sposób wyjątkowy, oryginalny, nieskrępowany, wolny
  • poczucie kontroli nad materiałem
  • przekonanie o własnej kompetencji
  • usprawnienie motoryki małej
  • doświadczanie catharsis