Sale pedagogiczne

  • slide0
  • slide1
  • slide2

Opis

W salach pedagogicznych odbywają się indywidualne zajęcia terapeuty z dzieckiem. Celem nadrzędnym terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego. Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych , poprzez różne techniki daje możliwości wyeliminowania niepowodzeń edukacyjnych oraz emocjonalno- społecznych.


GABINETY LEKARSKIE,  SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,  SALA SZKOLENIOWA,  SALA FIZJOTERAPEUTYCZNA,  SALA LOGOPEDYCZNA,  GARNCARSTWO,  SALA PSYCHOTERAPEUTYCZNA,  SALE PEDAGOGICZNE