Centrum INSIGNIS - Nasza kadra

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

mgr Agnieszka Bobel

wicedyrektor Centrum

Pedagog specjalny, wczesnoszkolny. Od wielu lat prowadzi edukację i rewalidację uczniów z autyzmem w placówce z oddziałami dla dzieci z ASD.

Zobacz profil ...

TERAPEUCI

mgr Joanna Hajbos

Logopeda, pedagog, absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki opiekuńczej oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie w trakcie studiów [...]

Zobacz profil ...

mgr Julia Burył

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych, Terapeuta ręki. Ukończyła I st. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w poradni zdrowia psychicznego oraz placówkach kształcenia specjalnego, pracując z [...]

Zobacz profil ...

mgr Justyna Franczak

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Pedagogika o specjalności sychopedagogika specjalna z logopedią oraz terapii [...]

Zobacz profil ...

mgr Karolina Augustak

Pedagog specjalny, Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, Trener umiejętności społecznych (TUS), Terapeuta ręki. Absolwentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne [...]

Zobacz profil ...

mgr Paulina Krupa-Baraniak

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki oraz specjalista do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Uwielbia prowadzić zajęcia z dziećmi. W swojej pracy kładzie nacisk na triadę terapeutyczną [...]

Zobacz profil ...

mgr Małgorzata Osetek

Logopeda, audiolog, absolwentka studiów I i II stopnia kierunku “Logopedia z audiologią” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia magisterskie ukończyła ze specjalnością logopedia kliniczna. [...]

Zobacz profil ...

MGR MICHALINA PYDA

Absolwentka pedagogiki szkolnej i opiekuńczej. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała na studiach podyplomowych: edukacja wczesnoszkolna oraz przedszkolna, pedagogika korekcyjna ( terapia pedagogiczna), edukacja i rehabilitacja [...]

Zobacz profil ...

mgr Joanna Wrona

Psycholog, pedagog specjalny, wczesnoszkolny i przedszkolny. Na co dzień zajmuje się edukacją i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu integracyjnym. Ukończyła szkolenia [...]

Zobacz profil ...

Mgr Justyna Miturzyńska

Terapeuta integracji sensorycznej, logopeda oraz specjalista do spraw rodziny. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku nauki o rodzinie. Absolwentka UMCS na kierunku logopedia z [...]

Zobacz profil ...

mgr Eliza Skop

Psycholog (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum [...]

Zobacz profil ...

mgr Katarzyna Dołębska

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia I stopnia na kierunku „Logopedia z audiologią” oraz studia II stopnia na tym samym kierunku ze [...]

Zobacz profil ...

mgr Piotr Czarnecki

Pedagog, oligofrenopedagog, absolwent magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od czterech lat pracuje w szkole specjalnej w Lublinie prowadząc zajęcia z choreoterapii i [...]

Zobacz profil ...

mgr Monika Nowak

Neurologopeda kliniczny, spec. wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta metody ENMOT, terapeuta miofunkcjonalny. Wiedzę na temat właściwej pracy z głosem, nad emisją oraz dykcją nabyła podczas studiów [...]

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Niekra

Logopeda, neurologopeda, a także oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej i polonista. Absolwentka studiów magisterskich (filologia polska i logopedia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów [...]

Zobacz profil ...

mgr Dominika Kowalska

Dyplomowana logopeda, neurologopeda oraz protetyk słuchu.  Zajmuje się terapią logopedyczną oraz  neurologopedyczną. Swoje  doświadczenie  zdobyłam w szkołach i przedszkolach oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej [...]

Zobacz profil ...

mgr Iwona Wiatrowska

Logopeda, surdopedagog. Nieustannie- z racji zainteresowań i chęci podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I [...]

Zobacz profil ...

mgr Krystyna Zdyb

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filologia polska o specjalności logopedycznej . Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy [...]

Zobacz profil ...

mgr Kinga Skobieś

Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskując tytuł magistra. Obecnie jest studentką studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej. Ukończyła kurs Masażu Tkanek Głębokich oraz [...]

Zobacz profil ...

mgr Danuta Drozdek

Pedagog, logopeda, terapeuta. Myślą i sercem przy dzieciach i młodzieży, swoich podopiecznych. Stale otwarta na rozwój i nową wiedzę, by wspierać tych, których ma w [...]

Zobacz profil ...

mgr Michał Sprawka

Psycholog z wykształcenia oraz powołania. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończył szkolenia z zakresu m.in. Terapii Behawioralnej, Treningu Umiejętności Społecznej, Terapii Ręki oraz Terapii [...]

Zobacz profil ...

mgr Diana Zalewska

psycholog, terapeutka pedagogiczna i mama dwóch synów. Ukończyła studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, Terapii Pedagogicznej oraz szereg kursów dotyczących rozwoju dziecka. Pracowała z dziećmi [...]

Zobacz profil ...

mgr Karolina Dziadosz

mgr Karolina Dziadosz. Pedagog, logopeda. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Pedagogika o specjalności Psychopedagogika specjalna z logopedią. Ukończyła [...]

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Sękowska

Magdalena Sękowska, mgr fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami w zakresie neuromotoryki [...]

Zobacz profil ...

mgr Izabela Folusz

Absolwentka studiów pedagogicznych UMCS w Lublinie w zakresie nauczania początkowego oraz studiów podyplomowych Pedagogiki Specjalnej-rewalidacja upośledzonych umysłowo, nauczyciel dyplomowany .

Zobacz profil ...

mgr Małgorzata Rogozińska-Kudeń

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Zobacz profil ...

mgr Aneta Wolska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku logopedia z audiologią.

Zobacz profil ...

mgr Adriana Sak

Absolwentka KUL na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii.

Zobacz profil ...

mgr Magda Skwara-Melaniuk

Logopeda, absolwentka studiów magisterskich na wydziale humanistycznym logopedii z audiologią na UMCS w Lublinie, terapeuta ręki I i II stopnia.

Zobacz profil ...

mgr Ilona Witkowska

Neurologopeda, surdologopeda - absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zobacz profil ...

mgr Joanna Miłoszewicz- Czarnecka

Pedagog, oligofrenopedagog, absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Zobacz profil ...

mgr Katarzyna Sumorek

Pedagog, oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Ukończyła Systemowy Język Migowy oraz inne liczne szkolenia i kursy pogłębiające wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zobacz profil ...

Mgr Marta Głowacka

Psycholog - posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Zobacz profil ...

mgr Anna Skutnik

Fizjoterapeuta, ukończyła studia podyplomowe z zakresu odnowy biologicznej

Zobacz profil ...

mgr Anna Kardyka – Rogowska

Od 16 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzięki niezwykłej delikatności i właściwemu podejściu do dzieci szybko zyskuje ich zaufanie

Zobacz profil ...

dr Marta Pawelec

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy diagnostycznej i terapeutycznej

Zobacz profil ...

Mgr Katarzyna Smyk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UMCS, podyplomowych studiów z zakresu Surdopedagogiki

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Kot 

Absolwentka fizjoterapii w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Zobacz profil ...

mgr Beata Kozłowska

Terapeuta SI, pedagog specjalny, wczesnoszkolny.

Zobacz profil ...

mgr Katarzyna Krawczak

Pedagog specjalny – oligofrenopedag, wczesnoszkolny.

Zobacz profil ...

mgr Ewa Iwanicka

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog).

Zobacz profil ...

mgr Paweł Kalinowski

Absolwent studiów zawodowych z pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej oraz kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

Zobacz profil ...