Centrum INSIGNIS - Nasza kadra

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

dr Marta Pawelec

dyrektor Centrum

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy diagnostycznej i terapeutycznej

Zobacz profil ...

mgr Agnieszka Bobel

wicedyrektor Centrum

Pedagog specjalny, wczesnoszkolny. Od wielu lat prowadzi edukację i rewalidację uczniów z autyzmem w placówce z oddziałami dla dzieci z ASD.

Zobacz profil ...

TERAPEUCI

mgr Rafał Silenko

Fizjoterapeuta. Pracuje w zawodzie od 2007 roku. Swoje pierwsze doświadczenie zdobywał w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa prowadząc, indywidualną rehabilitację ruchową. [...]

Zobacz profil ...

mgr Diana Zalewska

psycholog, terapeutka pedagogiczna i mama dwóch synów. Ukończyła studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, Terapii Pedagogicznej oraz szereg kursów dotyczących rozwoju dziecka. Pracowała z dziećmi [...]

Zobacz profil ...

mgr Agnieszka Augustyniak

Terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu diagnozy [...]

Zobacz profil ...

mgr Monika Kamińska

Absolwentka Lubelskiej uczelni na Kierunku Pedagogika Specjalna z Oligofrenopedagogiką. Poszerzyła swoje kwalifikacje o Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną. Obecnie pracuje jako nauczyciel z dziećmi ze specjalnymi [...]

Zobacz profil ...

mgr Karolina Dziadosz

mgr Karolina Dziadosz. Pedagog, logopeda. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Pedagogika o specjalności Psychopedagogika specjalna z logopedią. Ukończyła [...]

Zobacz profil ...

mgr Sylwia Puścian

Psycholog dziecięcy, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pracuje z dziećmi i ich rodzinami. W swojej pracy kieruje się przekonaniem o sile związku pomiędzy rodzicem a [...]

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Sękowska

Magdalena Sękowska, mgr fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami w zakresie neuromotoryki [...]

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Kaleniec

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego -wydziału pedagogiki. Ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta środowiskowy i specjalista terapii środowiskowej w pracy z [...]

Zobacz profil ...

mgr Izabela Folusz

Absolwentka studiów pedagogicznych UMCS w Lublinie w zakresie nauczania początkowego oraz studiów podyplomowych Pedagogiki Specjalnej-rewalidacja upośledzonych umysłowo, nauczyciel dyplomowany .

Zobacz profil ...

mgr Małgorzata Rogozińska-Kudeń

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Zobacz profil ...

mgr Aneta Wolska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku logopedia z audiologią.

Zobacz profil ...

mgr Adriana Sak

Absolwentka KUL na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii.

Zobacz profil ...

Tomasz Adamczyk

Absolwent Fizjoterapii na wydziale Nauk o Zdrowiu. Aktualnie student kierunku Integracja Sensoryczna jak również Przygotownie Pedagogiczne.

Zobacz profil ...

mgr Ewelina Woźniak

Pedagog oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej, absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki Terapeutycznej z Rehabilitacją,

Zobacz profil ...

mgr Agata Jakubaszek

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog) oraz pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny. Posiada kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem.

Zobacz profil ...

mgr Magda Skwara-Melaniuk

Logopeda, absolwentka studiów magisterskich na wydziale humanistycznym logopedii z audiologią na UMCS w Lublinie, terapeuta ręki I i II stopnia.

Zobacz profil ...

mgr Hanna Jabłońska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Obecnie jest studentką Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Zobacz profil ...

mgr Katarzyna Sobczuk

Psycholog, specjalność kliniczna – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 2- letnie studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne.

Zobacz profil ...

mgr Ilona Witkowska

Neurologopeda, surdologopeda - absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zobacz profil ...

Katarzyna Zielińska

Dyplomowany logopeda. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Swoje zawodowe zainteresowania przejawia w kierunku neurologopedii klinicznej.

Zobacz profil ...

mgr Joanna Miłoszewicz- Czarnecka

Pedagog, oligofrenopedagog, absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Zobacz profil ...

mgr Katarzyna Winiarczyk

Pedagog, oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Ukończyła Systemowy Język Migowy oraz inne liczne szkolenia i kursy pogłębiające wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zobacz profil ...

Mgr Marta Głowacka

Psycholog - posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Zobacz profil ...

mgr Anna Skutnik

Fizjoterapeuta, ukończyła studia podyplomowe z zakresu odnowy biologicznej

Zobacz profil ...

mgr Anna Kardyka – Rogowska

Od 16 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzięki niezwykłej delikatności i właściwemu podejściu do dzieci szybko zyskuje ich zaufanie

Zobacz profil ...

mgr Beata Serafin

Od 2011 pracuje metodą Czaszkowo-Krzyżową z dziećmi autystycznymi i zespołem Aspergera

Zobacz profil ...

mgr Hubert Świtalski

Psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Zobacz profil ...

Mgr Katarzyna Smyk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UMCS, podyplomowych studiów z zakresu Surdopedagogiki

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Kot 

Absolwentka fizjoterapii w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Zobacz profil ...

mgr Beata Kozłowska

Terapeuta SI, pedagog specjalny, wczesnoszkolny.

Zobacz profil ...

mgr Katarzyna Krawczak

Pedagog specjalny – oligofrenopedag, wczesnoszkolny.

Zobacz profil ...

mgr Ewa Iwanicka

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog).

Zobacz profil ...

mgr Joanna Szuran

Pedagog specjalizujący się w terapii specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

Zobacz profil ...

mgr Paweł Kalinowski

Absolwent studiów zawodowych z pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej oraz kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

Zobacz profil ...