Centrum INSIGNIS - Nasza kadra

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

mgr Agnieszka Bobel

wicedyrektor Centrum

Pedagog specjalny, wczesnoszkolny. Od wielu lat prowadzi edukację i rewalidację uczniów z autyzmem w placówce z oddziałami dla dzieci z ASD.

Zobacz profil ...

TERAPEUCI

mgr Katarzyna Szewczak

Katarzyna Szewczak – mgr fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Już w trakcie studiów podejmowała liczne [...]

Zobacz profil ...

Karolina Konarzewska

Logopeda, audiolog. Absolwentka studiów I – stopnia kierunku „Logopedia z fonoaudiologią” na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz studiów II – stopnia „Logopedia z audiologią” na [...]

Zobacz profil ...

xxx

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolny, szkolnej, opiekuńczej, a także terapeuta integracji sensorycznej. W trakcie studiów poszerzających swoją wiedzą na kierunku : Edukacja i rehabilitacja osób z [...]

Zobacz profil ...

mgr Izabella Hapoń

mgr Izabella Hapoń Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na co dzień zajmuje się pomocą psychologiczną i terapeutyczną. [...]

Zobacz profil ...

mgr Kinga Kurowska

mgr Kinga Kurowska – Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia I stopnia na kierunku logopedia z audiologią oraz studia II stopnia na tym [...]

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Jóźwina-Myka

mgr Magdalena Jóźwina-Myka  – psycholog i pedagog. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w systemie oświaty  oraz pomocy społecznej. Prowadzi kursy i  [...]

Zobacz profil ...

mgr Aleksandra Jasińska

mgr Aleksandra Jasińska – Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku logopedii z audiologią  oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii i diagnozy integracji sensorycznej. Doświadczenie w pracy [...]

Zobacz profil ...

mgr Sabina Pawlak

mgr Sabina Pawlak Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, trener umiejętności społecznych. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia podyplomowe  z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju [...]

Zobacz profil ...

mgr Iga Ciepałowicz

mgr Iga Ciepałowicz Pedagog specjalny, oligofrenopedagog (UMCS Lublin), terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Studia podyplomowe z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum [...]

Zobacz profil ...

mgr Agnieszka Olko

mgr Agnieszka Olko Logopeda, pedagog specjalny, w trakcie studiów z wczesnej interwencji neurologopedycznej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością, zaburzeniami mowy, języka [...]

Zobacz profil ...

mgr Milena Różyło

mgr Milena Różyło – psycholog i nauczyciel akademicki. Jej zainteresowania skupione są wokół szeroko rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży, a także problematyki małżeństwa i rodzicielstwa [...]

Zobacz profil ...

mgr Eliza Duda

mgr Eliza Duda Terapeuta integracji sensorycznej, logopeda. Pracuje w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. W pracy kieruje się empatią i indywidualnym podejściem do dziecka. Swoją [...]

Zobacz profil ...

mgr Anna Szabat

mgr Anna Szabat-  psycholog,trener VCC, absolwentka pracy socjalnej, a dalej.. założycielka konta rozwojowego „bez_etykietowAnia”. Jako psycholog wie, jak istotne jest pogłębianie wiedzy, stąd od wielu [...]

Zobacz profil ...

mgr Joanna Hajbos

Logopeda, pedagog, absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki opiekuńczej oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie w trakcie studiów [...]

Zobacz profil ...

mgr Justyna Franczak

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Pedagogika o specjalności sychopedagogika specjalna z logopedią oraz terapii [...]

Zobacz profil ...

mgr Karolina Augustak

Pedagog specjalny, Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, Trener umiejętności społecznych (TUS), Terapeuta ręki. Absolwentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne [...]

Zobacz profil ...

mgr Małgorzata Osetek

Logopeda, audiolog, absolwentka studiów I i II stopnia kierunku “Logopedia z audiologią” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia magisterskie ukończyła ze specjalnością logopedia kliniczna. [...]

Zobacz profil ...

MGR MICHALINA PYDA

Absolwentka pedagogiki szkolnej i opiekuńczej. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała na studiach podyplomowych: edukacja wczesnoszkolna oraz przedszkolna, pedagogika korekcyjna ( terapia pedagogiczna), edukacja i rehabilitacja [...]

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Niekra

Logopeda, neurologopeda, a także oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej i polonista. Absolwentka studiów magisterskich (filologia polska i logopedia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów [...]

Zobacz profil ...

mgr Iwona Wiatrowska

Logopeda, surdopedagog. Nieustannie- z racji zainteresowań i chęci podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I [...]

Zobacz profil ...

mgr Kinga Skobieś

Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskując tytuł magistra. Obecnie jest studentką studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej. Ukończyła kurs Masażu Tkanek Głębokich oraz [...]

Zobacz profil ...

mgr Michał Sprawka

Psycholog z wykształcenia oraz powołania. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończył szkolenia z zakresu m.in. Terapii Behawioralnej, Treningu Umiejętności Społecznej, Terapii Ręki oraz Terapii [...]

Zobacz profil ...

mgr Karolina Dziadosz

mgr Karolina Dziadosz. Pedagog, logopeda. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Pedagogika o specjalności Psychopedagogika specjalna z logopedią. Ukończyła [...]

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Sękowska

Magdalena Sękowska, mgr fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami w zakresie neuromotoryki [...]

Zobacz profil ...

mgr Adriana Sak

Absolwentka KUL na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii.

Zobacz profil ...

mgr Ilona Witkowska

Neurologopeda, surdologopeda - absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zobacz profil ...

mgr Katarzyna Sumorek

Pedagog, oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Ukończyła Systemowy Język Migowy oraz inne liczne szkolenia i kursy pogłębiające wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zobacz profil ...

Mgr Marta Głowacka

Psycholog - posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Zobacz profil ...

mgr Anna Skutnik

Fizjoterapeuta, ukończyła studia podyplomowe z zakresu odnowy biologicznej

Zobacz profil ...

mgr Anna Kardyka – Rogowska

Od 16 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzięki niezwykłej delikatności i właściwemu podejściu do dzieci szybko zyskuje ich zaufanie

Zobacz profil ...

dr Marta Pawelec

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy diagnostycznej i terapeutycznej

Zobacz profil ...

Mgr Katarzyna Smyk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UMCS, podyplomowych studiów z zakresu Surdopedagogiki

Zobacz profil ...

mgr Magdalena Kot 

Absolwentka fizjoterapii w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Zobacz profil ...

mgr Beata Kozłowska

Terapeuta SI, pedagog specjalny, wczesnoszkolny.

Zobacz profil ...

mgr Katarzyna Krawczak

Pedagog specjalny – oligofrenopedag, wczesnoszkolny.

Zobacz profil ...

mgr Paweł Kalinowski

Absolwent studiów zawodowych z pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej oraz kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

Zobacz profil ...