Akademia – taneczne mozaiki

tanecz_mozaiki1Głównym celem muzykoterapii jest niwelowanie, wspieranie wszechstronnego, wielorakiego rozwoju dzieci w sferze intelektualnej, motorycznej, emocjonalnej i społecznej. Ćwiczenia rytmiczne, a także ćwiczenia usprawniające ruchowo są z powodzeniem wykorzystywane, jako baza do ćwiczeń logopedycznych. Dzieci z zaburzeniami ruchów precyzyjnych kończyn dolnych i górnych przy tego typu zajęciach uzyskują lepsze panowanie nad mimowolnymi skurczami mięśni.

Zajęcia mają również aspekt socjoterapeutyczny. Uczą kontroli emocji, wyrabiają w dziecku poczucie własnej wartości, godności i wytworzenie otwartej postawy wobec otoczenia.

Różnorodność stosowanych na zajęciach ćwiczeń,  wzbogaca doświadczenia poznawcze, emocjonalne i duchowe dzieci będąc ważnym czynnikiem wychowania estetycznego.